مکانیک طوس, سال (1997-12) , صفحات (25-29)

عنوان : چگونه پايان نامه بنويسيم؟ ( چگونه پایان نامه بنویسیم؟ )

نویسندگان: محمد حسین ابوالبشری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چگونه پایان نامه بنویسیم؟

کلمات کلیدی

چگونه پایان نامه بنویسیم؟
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:224,
author = {ابوالبشری, محمد حسین},
title = {چگونه پايان نامه بنويسيم؟},
journal = {مکانیک طوس},
year = {1997},
month = {December},
issn = {****-0056},
pages = {25--29},
numpages = {4},
keywords = {چگونه پایان نامه بنویسیم؟},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چگونه پايان نامه بنويسيم؟
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J مکانیک طوس
%@ ****-0056
%D 1997

[Download]