علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-4)

عنوان : chemical charactristics of corn silage treated with urea or ammonia and its effects on performance of dairy cows ( مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی )

نویسندگان: رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

م

کلمات کلیدی

م
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:273,
author = {ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {chemical charactristics of corn silage treated with urea or ammonia and its effects on performance of dairy cows},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1029-4791},
keywords = {م},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T chemical charactristics of corn silage treated with urea or ammonia and its effects on performance of dairy cows
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]