علوم و صنایع کشاورزی, سال (2006-3)

عنوان : Changes of applied phosphorous in some calcareous soils of Mashhad plain ( تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد )

نویسندگان: اكرم حلاج‌نيا , غلامحسین حق نیا , امیر فتوت , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات فسفر افزوده شده به برخی خاکهای آهکی دشت مشهد

کلمات کلیدی

, فسفر, خاکهای آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:367,
author = {اكرم حلاج‌نيا and حق نیا, غلامحسین and فتوت, امیر and خراسانی, رضا},
title = {Changes of applied phosphorous in some calcareous soils of Mashhad plain},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1029-4791},
keywords = {فسفر، خاکهای آهکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Changes of applied phosphorous in some calcareous soils of Mashhad plain
%A اكرم حلاج‌نيا
%A حق نیا, غلامحسین
%A فتوت, امیر
%A خراسانی, رضا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]