دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (16), شماره (2), سال (2005-3)

عنوان : Modeling of N-branch junctions and upstream acoustical excitation in the silencers of internal combustion engines ( مدلسازی انشعاب چند شاخه ای و منبع تحریک اکوستیکی در بالا دست خفه کن های موتورهای احتراق داخلی )

نویسندگان: علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله شرط مرزی در انشعاب چند شاخه ای خفه کن های موتور با دو روش فشار ثابت و اتلاف فشار برای حالت جریان اصلی صفر مدل سازی می شود. از روش فشار ثابت با دو مدل بنسون و کوربرن در خفه کن های با لوله سوراخدار استفاده شده و نشان داده می شود که در خفه کن های با بیش از یک لوله سوراخدار برنامه با روش بنسون قابل اجرا است.

کلمات کلیدی

, انشعاب , تحریک , همساز ساده , اغتشاش سفید , اکوستیک , خفه کن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:398,
author = {فائزیان, علی and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and انجلو اونوراتی},
title = {Modeling of N-branch junctions and upstream acoustical excitation in the silencers of internal combustion engines},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2005},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {1028-3080},
keywords = {انشعاب ، تحریک ، همساز ساده ، اغتشاش سفید ، اکوستیک ، خفه کن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Modeling of N-branch junctions and upstream acoustical excitation in the silencers of internal combustion engines
%A فائزیان, علی
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A انجلو اونوراتی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2005

[Download]