دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-03-28

عنوان : Method of materials selection and identification by Genetic Algorithms method ( روش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی به روش الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد عطاریان شاندیز , محسن حدادسبزوار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رای انتخاب مواد روشهای متفاوتی از جمله روش اشبی و وزنی ارائه گردیده است که دراین روشها خصوصیات مواد و پارامترهای موثر روی آنها بطور کامل در نظر گرفته نمیشود بلکه با فرضیاتی قابل قبول ازاین روشها استفاده می شود دراین مقاله روش انتخاب مواد به کمک الگوریتم ژنتیک که از روشهای موثر بهینه سازی می باشد تکامل یافته تا انتخاب مواد بطور دقیق تر و صحیح تر در سیستم های پیچیده انجام می شود در پیاده سازی روش ارتباط بین داده ها و اثر آنها برروی فرایند توسط روش شبکه های عصبی به دست می اید و از برایند انهاتابع هدف که در فرایند بایستی بهینه شود به دست امده و توسط روش الگوریتم ژنتیک بهینه سازی می شود پیاده سازی الگوریتم و اجرای رایانه ای و مطالعه موردی از کارایی روش ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, روش انتخاب مواد, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی , شبکه های عصبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:402,
author = {عطاریان شاندیز, محمد and حدادسبزوار, محسن},
title = {Method of materials selection and identification by Genetic Algorithms method},
booktitle = {دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش انتخاب مواد، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی ، شبکه های عصبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Method of materials selection and identification by Genetic Algorithms method
%A عطاریان شاندیز, محمد
%A حدادسبزوار, محسن
%J دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]