دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, سال (2006-4)

عنوان : Numerical and Experimental Study of Flow Fields in and around Savonius Rotors ( مطالعه جریان اطراف روتور ساونیوس به کمک حل عددی و آزمایش در تونل باد )

نویسندگان: علی کیانی فر , سيد محمد جوادي ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثر منحنی پره بر ضریب توان روتور ساونیوس، با استفاده از شبیه سازی عددی و آزمایش در تونل باد مورد مطالعه قرار گرفته است. 6 روتور با ابعاد یکسان و منحنی پره مختلف ساخته شده و با قرار داده شدن در تونل، اثر منحنی پره و عدد رینولدز جریان (سرعت باد) بر ضریب توان آنها بررسی شده است. همچنین با شبیه سازی عددی جریان اطراف روتورهای ساکن (با 5 منحنی نیم دایره یکسان با فاصله گپ مختلف) و محاسبه گشتاور اعمالی از طرف هوا (با استفاده از توزیع فشار روی سطح پره)، اثر سرعت باد و منحنی پره‌ بر گشتاور مطالعه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند با توجه به اختلاف ضریب پسای پره‌های مختلف در برابر جریان باد، منحنی پره بر ضریب توان و گشتاور روتورها مؤثر می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهند روتورهای II و VIدر یک دوران کامل روتور از ضریب توان و گشتاور بالاتری نسبت به سایر روتورها برخوردارند.

کلمات کلیدی

م
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:488,
author = {کیانی فر, علی and سيد محمد جوادي},
title = {Numerical and Experimental Study of Flow Fields in and around Savonius Rotors},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2006},
month = {April},
issn = {1028-3080},
keywords = {م},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Numerical and Experimental Study of Flow Fields in and around Savonius Rotors
%A کیانی فر, علی
%A سيد محمد جوادي
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2006

[Download]