تحقیقات موتور, سال (2005-3)

عنوان : Scilencer design the intake and exhaust systems of internal combustion engines ( طراحی خفه کنها در سیستم های ورودی و خروجی موتورهای احتراق داخلی )

نویسندگان: علی فائزیان , سیدمحمدرضا مدرس رضوی , انجلو اونوراتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله جریان تراکم پذیر غیر دائم در مانیفولدهای ورودی و خروجی موتور احتراق داخلی با استفاده از روشهای عددی یک بعدی مرتبه دو مک کورمک و لکس وندروف تحلیل و کمیتهای اکوستیکی و افت فشار در طول آنها محاسبه می گردد.

کلمات کلیدی

, مانیفولد, خفه کن, جذبی, عکس العملی, سوراخدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:499,
author = {علی فائزیان and مدرس رضوی, سیدمحمدرضا and انجلو اونوراتی},
title = {Scilencer design the intake and exhaust systems of internal combustion engines},
journal = {تحقیقات موتور},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1735-5214},
keywords = {مانیفولد، خفه کن، جذبی، عکس العملی، سوراخدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Scilencer design the intake and exhaust systems of internal combustion engines
%A علی فائزیان
%A مدرس رضوی, سیدمحمدرضا
%A انجلو اونوراتی
%J تحقیقات موتور
%@ 1735-5214
%D 2005

[Download]