عنوان : ( تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب )

نویسندگان: جواد ابوالفضلی اصفهانی , محمدباقر آیانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:51,
author = {ابوالفضلی اصفهانی, جواد and آیانی, محمدباقر},
title = {تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزيه و تحليل تجربی دمای سطح ترموسيفون با سيال عامل آب
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A آیانی, محمدباقر
%J
%D

[Download]