عنوان : ( تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:53,
author = {آیانی, محمدباقر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی},
booktitle = {},
year = {},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجزيه و تحليل کارايی روش عددی سيمپلت در حل مسائل جابجايی آزاد در داخل محفظه با مقطع مربعی
%A آیانی, محمدباقر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J
%D

[Download]