عنوان : Egg Nutrition and Biotechnology تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ

حسن کرمانشاهی (نویسنده اصلی), حمیدبهادر قدوسی (نویسنده اصلی), فخری شهیدی (نویسنده اصلی), غلامرضا هاشمی تبار (نویسنده اصلی), جلیل توکل افشار(نویسنده اصلی) ,
نوع اثر: ترجمه
شماره چاپ: اول
تاریخ انتشار: اسفند ۱۳۸۷
ناشر: .
چکیده:

تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ

کلمات کلیدی:
تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ, تغذیه و بیوتکنولوژی تخم مرغ