کتابهای دکتر سیدعبدالکریم سجادی

فارسی

 1. رفتار مکانیکی مواد, تالیف, سال (مرداد ۱۳۸۴)
 2. رفتار مکانیکی مواد, تالیف, سال (شهریور ۱۳۸۴)
 3. مواد مهندسی دمای بالا, ویراستاری علمی, سال (شهریور ۱۳۸۵)
 4. طراحی مکانیکی (با رویکرد زیست محیطی), ترجمه, سال (مرداد ۱۳۸۸)
 5. رفتار مکانیکی مواد, تدوین و گردآوری, سال (مرداد ۱۳۸۸)
 6. روش های پیشرفته شناخت مواد - مقدمه ای بر روش های میکروسکوپی، طیف سنجی و آنالیز حرارتی, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۲)
 7. مبانی خزش فلزات و آلیاژها, ترجمه, سال (اسفند ۱۳۹۱)
 8. مبانی و کاربردهای عملیات حرارتی فولادها, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۲)
 9. سوپرآلیاژهای پایه نیکل, تالیف, سال (اسفند ۱۳۹۲)
 10. رفتار مکانیکی مواد, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۳)
 11. سلول های خورشیدی نقطه کوانتومی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۹۶)
 12. رفتار مکانیکی مواد, تالیف, سال (اردیبهشت ۱۳۹۴)