بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Quantum Dots


موارد یافت شده: 14

1 - Multimodal theranostic inorganic nanoparticles hybridized with magnetic QDs core, silica shell and gold gatekeepers to selectively deliver epirubicin to colorectal cancer cells (چکیده)
2 - Highly efficient solar photocatalytic degradation of a textile dye by TiO2/graphene quantum dots nanocomposite (چکیده)
3 - Electrophoretic extraction of highly monodispersed graphene quantum dots from widely polydispersed bulk and its cytotoxicity effect against cancer cells (چکیده)
4 - Halide, hybrid and perovskite functionalized light absorbing quantum materials of p-i-n heterojunction solar cells (چکیده)
5 - Solution phase surface functionalization of PbS nanoparticles with organic ligands for single-step deposition of p-type layer of quantum dot solar cells (چکیده)
6 - TiO2@ graphene quantum dots nanocomposite as an efficient photocatalyst for degradation of RB5 under sunlight irradiatio (چکیده)
7 - Surface chemistry of as-synthesized and air-oxidized PbS quantum dots (چکیده)
8 - Transformer oils-based graphene quantum dots nanofluid as a new generation of highly conductive and stable coolant (چکیده)
9 - Thermophysical and rheological properties of water-based graphene quantum dots nanofluids (چکیده)
10 - Zero valent Fe-reduced graphene oxide quantum dots as a novel magnetic dispersive solid phase microextraction sorbent for extraction of organophosphorus pesticides in real water and fruit juice samples prior to analysis by gas chromatography-mass spectrometry (چکیده)
11 - Inks of Functionalized p-Type Lead Sulfide Quantum Dots for One-Step Fabrication of Heterojunction Photovoltaics (چکیده)
12 - Transport properties of graphene quantum dots in glycerol and distilled water (چکیده)
13 - Sonochemical synthesis of Zinc sulfide quantum dots and their photocatalytic activityfor dye removal (چکیده)
14 - Combination of Ultrasound and Micro-emulsion Led to Quantum Dots of CdS (چکیده)