بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: Solar Radiation


موارد یافت شده: 11

1 - برآورد تابش رسیده به اراضی زراعی طی فصل رشد گندم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه های قره سو، زرین گل قرن آباد) (چکیده)
2 - Evaluation of TerraClimate gridded data across diverse climates in Iran (چکیده)
3 - Measuring lane-changing trajectories by employing context-based modified dynamic time warping (چکیده)
4 - Evaluation of multiple gridded solar radiation data for crop modeling (چکیده)
5 - Application of machine learning for solar radiation modeling (چکیده)
6 - Evaluation of forage maize yield gap using an integrated crop simulation model-satellite imagery method (Case study: four watershed basins in Golestan Province) (چکیده)
7 - Performance of predicted evapotranspiration and yield of rainfed wheat in the northeast Iran using gridded AgMERRA weather data (چکیده)
8 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwesternregion of Iran (چکیده)
9 - A novel soft computing model (Gaussian process regression with K-fold cross validation) for daily and monthly solar radiation forecasting (Part: I) (چکیده)
10 - Performance analysis of sloped solar chimney power plants in the southwestern region of Iran (چکیده)
11 - Solar radiation effects on evaporative losses of floating roof storage tanks (چکیده)