بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: signaling


موارد یافت شده: 16

1 - Testicular germ cell tumors: Genomic alternations and RAS-dependent signaling (چکیده)
2 - Metabolic Pathways Regulating Colorectal Cancer: A Potential Therapeutic Approach (چکیده)
3 - Signal transduction of unique RAS family member towards cell survival (چکیده)
4 - Cerium oxide nanoparticles and their importance in cell signaling pathways for predicting cellular behavior (چکیده)
5 - A Neonatal Mild Defect in Brain Insulin Signaling Predisposes a Subclinical Model of Sporadic Alzheimer's to Develop the Disease (چکیده)
6 - Aberrant neuronal activity-induced signaling and gene expression in a mouse model of RASopathy (چکیده)
7 - Activating MRAS mutations cause Noonan syndrome associated with hypertrophic cardiomyopathy (چکیده)
8 - TWIST1, MMP‐21, and HLAG‐1 co‐overexpression is associated with ESCC aggressiveness (چکیده)
9 - Targeting the death receptor signaling pathway as a potential therapeutic target in the treatment of colorectal cancer (چکیده)
10 - Stem cell program inhibition in Kras driven cancers (چکیده)
11 - Brain insulin signaling malfunction as a consequence of prenatal stress exposure can accelerate Alzheimer like phathology in icv-STZ rat model of sAD (چکیده)
12 - A transient insulin system dysfunction in newborn rat brain followed by neonatal intracerebroventricular administration of streptozotocin could be accompanied by a labile cognitive impairment (چکیده)
13 - pertubation of intracellular purine nucleotides balance as effective strategy for cancer therapy (چکیده)
14 - Differential expression of TIR-like genes embeded in the Mi-1 Gene cluster in nematode-resistant and -susceptible tomato roots (چکیده)
15 - Fine-Tuning of the Cellular Signaling Pathways by Intracellular GTP Levels (چکیده)
16 - Cytomolecular aspects of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani (چکیده)