بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: IPMC


موارد یافت شده: 14

1 - A 3D analytical ion transport model for ionic polymer metal composite actuators in large bending deformations (چکیده)
2 - A New Approach to Improve IPMC Performance for Sensing Dynamic Deflection: Sensor Biasing (چکیده)
3 - Behavior Identification of IPMC Actuators Using Laguerre-MLP Network With Consideration of Ambient Temperature and Humidity Effects on Their Performance (چکیده)
4 - A combined fuzzy logic and artificial neural network approach for non‐linear identification of IPMC actuators with hysteresis modification (چکیده)
5 - Nonautoregressive Nonlinear Identification of IPMC in Large Deformation Situations Using Generalized Volterra-Based Approach (چکیده)
6 - Restraining IPMC Back Relaxation in Large Bending Displacements: Applying Non-Feedback Local Gaussian Disturbance by Patterned Electrodes (چکیده)
7 - مدل سازی و تحلیل رفتار الکترومکانیکی ساختارهای مختلف IPMC با استفاده از روش اجزاء محدود (چکیده)
8 - طراحی و ساخت پروتزی متحرک برای درمان بیماری آپنه خواب با استفاده از مواد هوشمند IPMC (چکیده)
9 - Accurate Dynamic Modeling of Helical Ionic Polymer-Metal Composite Actuator Based on Intrinsic Equations (چکیده)
10 - Nonlinear identification of IPMC actuators based on ANFIS–NARX paradigm (چکیده)
11 - Analytical dynamic modeling of a cantilever IPMC actuator based on a distributed electrical circuit (چکیده)
12 - How does clamping pressure influence actuation performance of soft ionic polymer–metal composites (چکیده)
13 - کنترل زاویهء اعضای مفصلی مصنوعی و طبیعی، با استفاده از سنسور ساخته شده از مواد هوشمند IPMC (چکیده)
14 - Finite Element Modeling of Active Vibration Control of IPMC Beams (چکیده)