هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران , 2010-11-03

عنوان : ( کنترل زاویهء اعضای مفصلی مصنوعی و طبیعی، با استفاده از سنسور ساخته شده از مواد هوشمند IPMC )

نویسندگان: امیر احسانی , جلیل رضائی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد Composite) IPMC (Ionic polymer Metalیکی از جدیدترین انواع مواد هوشمند هستندکه ازلحاظ طبقه بندی دردسته پلیمرهای الکترواکتیو (EAP)قرار می گیرند. این مواد توانسته اند با توجه به کارایی بالا، قابلیت تکرارپذیری زیاد، وزن کم، ولتاژ ورودی بسیار پایین و توانایی تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی و بالعکس، جایگاه خود را دربین مواد هوشمند دیگر پیدا کنند. در این مقاله تصمیم بر این است، با استفاده از خاصیت این مواد در تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی، به طراحی سنسوری جهت کنترل میزان تغییر زاویه ی زانوی پای مصنوعی و همچنین پای افرادی که به نحوی دچار آسیب دیدگی زانو و یا سایر مفاصل گشته اند و زیر نظر پزشک در حال درمان هستند، پرداخته شود و کاربردهایی پزشکی جهت استفاده پ‍ژوهشگران داخلی از این مواد بیان گردد. در ادامه به منظور دستیابی به ساختار کنترلی جدید، ساده و ارزان قیمتی برای کنترل حرکت اعضای مصنوعی و طبیعی در حال بهبود، مدلی عملی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, IPMC, پای مصنوعی و سنسور حرکت مفاصل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1020945,
author = {امیر احسانی and رضائی پژند, جلیل},
title = {کنترل زاویهء اعضای مفصلی مصنوعی و طبیعی، با استفاده از سنسور ساخته شده از مواد هوشمند IPMC},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {IPMC، پای مصنوعی و سنسور حرکت مفاصل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل زاویهء اعضای مفصلی مصنوعی و طبیعی، با استفاده از سنسور ساخته شده از مواد هوشمند IPMC
%A امیر احسانی
%A رضائی پژند, جلیل
%J هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
%D 2010

[Download]