بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: SAXS


موارد یافت شده: 13

1 - Nonlinear properties of Acid Blue 29 Dye in CTAB/1-butanol/water microemulsion (چکیده)
2 - The effect of simultaneous size reduction and transient network formation on the dynamics of microemulsion (چکیده)
3 - Mixture of cholesterol-end capped polyethylene glycol with DSPC Liposomal. (چکیده)
4 - Length Scale effect of PCL-PB-PCL on the Light Scatteringand Dynamics of Network (چکیده)
5 - Relationship between relaxation processes of light scattering in network of droplets (چکیده)
6 - Polymer length scale on modification of a reverse microemulsion (چکیده)
7 - Liposomal suspension of DSPC/cholesterol with polyethylene glycol: a study by light and X-ray scattering (چکیده)
8 - Variations in Structure Explain the Viscometric Behavior of AOT Microemulsions at Low Water/AOT Molar Ratios (چکیده)
9 - The effect of TBAC on the collective diffusion coefficient and morphology of AOT microemulsion atX = 6.7 (چکیده)
10 - The effect of different polymer length on water droplets of reverse AOT microemulsion (چکیده)
11 - Depletion induced sphere-cylinder transition in C12E5 microemulsion: A Small-Angle X-ray Scattering study. (چکیده)
12 - SAXS study of liposome nanoparticles (چکیده)
13 - The mixture of poly(propylene-glycol)-block-poly(ethylene-glycol)-block-PPG with C12E5 microemulsion (چکیده)