بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: circular cylinder


موارد یافت شده: 11

1 - Effect of the angle of oblique stagnation-point flow impinging axisymmetrically on a vertical circular cylinder with mixed convection heat transfer (چکیده)
2 - Unsteady Impulsive Oblique Stagnation-Point Flow Impinging Axisymmetrically on a Vertical Circular Cylinder with Mixed Convection Heat Transfer (چکیده)
3 - Numerical solution of three-dimensional N-S equations and energy in the case of unsteady stagnation-point flow on a rotating vertical cylinder (چکیده)
4 - A three-dimensional numerical approach on water entry of a horizontal circular cylinder using the volume of fluid technique (چکیده)
5 - Recovery of drop in heat transfer rate for a rotating system by nanofluids (چکیده)
6 - Effect of fluid-porous interface conditions on steady flow around and through a porous circular cylinde (چکیده)
7 - CFD Analysis of Laminar Natural Convection from a Horizontal Circular Cylinder to its Concentric Elliptic Enclosure (چکیده)
8 - بررسی عددی جریان آرام و گذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی (چکیده)
9 - Modified higher-order wake oscillator model for vortex-induced vibration of circular cylinders (چکیده)
10 - Effects of Frequency Variation at Inlet Flow on the Vortex Shedding Frequency Behind a Circular Cylinder (چکیده)
11 - A computational study of unsteady flow around circular cylinder (چکیده)