بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: IEEE Transactions on Power Delivery


موارد یافت شده: 15

1 - Adaptive Self-Tuned Current Controller Design for an LCL-Filtered LC-Tuned Single-Phase Shunt Hybrid Active Power Filter (چکیده)
2 - Robust Wide Area Fault Location Considering Network Parameters Error (چکیده)
3 - Maximum Power Point Tracking Injection Method for Islanding Detection of Grid-Connected Photovoltaic Systems in Microgrid (چکیده)
4 - An Improved Reference Current Generation and Digital Deadbeat Controller for Single-Phase Shunt Active Power Filters (چکیده)
5 - Transient-Based Fault Location on Three-Terminal and Tapped Transmission Lines Not Requiring Line Parameters (چکیده)
6 - Transformer Differential Protection by Online Core Modeling and Orthogonal Polynomials (چکیده)
7 - A Novel Fault-Location Method for HVDC Transmission Lines Based on Similarity Measure of Voltage Signals (چکیده)
8 - Accurate Single Phase Fault Location Method for Transmission Lines based on K-nearest Neighbor Algorithm using One-end Voltage (چکیده)
9 - New Fault-Location Algorithm for Transmission Lines Including Unified Power-Flow Controller (چکیده)
10 - A Novel Fault Location Algorithm for Long Transmission Lines Compensated by Series FACTS Devices (چکیده)
11 - Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays Considering Different Network Topologies Using Interval Linear Programming (چکیده)
12 - Considering Different Network Topologies in Optimal Overcurrent Relay Coordination Using a Hybrid GA (چکیده)
13 - An optimal and flexible control strategy for active filtering and power factor correction under non-sinusoidal line voltages (چکیده)
14 - IEEE-519- based real time and optimal control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural networks (چکیده)
15 - Accurate fault location algorithm for series compensated transmission lines (چکیده)