بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: Irrigation and Drainage


موارد یافت شده: 12

1 - Numerical Modeling of Flow Field in Three Types of Vortex Settling Basins (چکیده)
2 - Study of Effective Parameters on Performance of Vortex Settling Basins Using Taguchi Method (چکیده)
3 - CLIMATE CHANGE IMPACTS AND ADAPTATION FOR CROP MANAGEMENT OF WINTER WHEAT AND MAIZE IN THE SEMI‐ARID REGION OF IRAN (چکیده)
4 - General Equation for Advance and Recession of Water in Border Irrigation (چکیده)
5 - Closure to “Extraction of the Flow Rate Equation under Free and Submerged Flow Conditions in Pivot Weirs with Different Side Contractions” (چکیده)
6 - New Model for Simulating Hydraulic Performance of an Infiltration Trench with Finite-Volume One-Dimensional Richards’ Equation (چکیده)
7 - Estimation of the Root-Zone Soil Moisture Using Passive Microwave Remote Sensing and SMAR Model (چکیده)
8 - Nested validation of AquaCrop model for simulation of winter wheat grain yield, soil moisture and salinity profiles under simultaneous salinity and water stress (چکیده)
9 - Application of Robust Optimization Approach for Agricultural Water Resource Management under Uncertainty (چکیده)
10 - Evaluation of the efficiency of surface and sub-surface irrigation in dryland environments (چکیده)
11 - Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region (چکیده)
12 - Linear and non – linear optimization models for allocation of a limited water supply (چکیده)