بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholamhossein Ekbatanifard


موارد یافت شده: 13

1 - A multi-objective genetic algorithm based approach for energy efficient QoS-routing in two-tiered Wireless Sensor Networks (چکیده)
2 - MAMAC: A Multi-channel Asynchronous MAC Protocol for Wireless Sensor Networks (چکیده)
3 - روشی کارا برای چندپخشی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم مبتنی بر سیستم حدنصاب (چکیده)
4 - Queen-MAC: A quorum-based energy-efficient medium access control protocol for wireless sensor networks (چکیده)
5 - A Detailed Review of Multi-Channel Medium Access Control Protocols for Wireless Sensor Networks (چکیده)
6 - MAC (چکیده)
7 - پروتکلی چندکاناله برای جمع آوری داده ها در شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
8 - ارائه یک پروتکل MAC چندکاناله ی ناهمگام و انرژی‌کارا برای شبکه های حسگر بی سیم (چکیده)
9 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
10 - A QoS-based Multichannel MAC Protocol for Two-Tiered Wireless Multimedia Sensor Networks (چکیده)
11 - A Fast Multi-objective Genetic Algorithm based Approach for Energy Efficient QoS-Routing in Two-tiered Wireless Sensor Networks (چکیده)
12 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
13 - An Adaptive Cross-Layer Multichannel QoS-MAC Protocol for Cluster Based Wireless Multimedia Sensor networks (چکیده)