بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mehdi Ghanbarifardi


موارد یافت شده: 11

1 - Aspects of morphometry, distribution, and key identification of the genus Pomadasys (Perciformes: Haemulidae) from the Persian Gulf and Gulf of Oman with descriptions of new records (چکیده)
2 - Plectorhinchus makranensis (Teleostei, Haemulidae), a new species of sweetlips from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
3 - Detection of Grillotia erinaceus (Cestoda: Trypanorhyncha) in Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758) (Perciformes: Carangidae) from the Persian Gulf (چکیده)
4 - Ecomorphological adaptation in three mudskippers (Teleostei: Gobioidei: Gobiidae) from the Persian Gulf and the Gulf of Oman (چکیده)
5 - Morphometric variation of Periophthalmus waltoni Koumans, 1941(Teleostei: Gobiidae) in the Persian Gulf and Gulf of Oman (چکیده)
6 - Phylogeny of snow trout (Schizothorax) based on Cytochrome oxidase subunit 1 (COI) gene (چکیده)
7 - مطالعه خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی سیاه ماهی Cyprinidae: Capoeta fusca Nikol’skii (چکیده)
8 - Preliminary study of rodents using pellets of predatory birds in Iran (چکیده)
9 - فیلوژنی گاوماهیان زیرخانوادهOxudercinae ،با تأکید بر موقعیت گلخورک والتونی.... (چکیده)
10 - Morphological divergence in the Walton's Mudskipper,Periophthalmus waltoniKoumans, 1941, from the Persian Gulf and Gulf of Oman (Gobioidei: Gobiidae) (چکیده)
11 - مطالعه تنوع شکل بدن دو جمعیت گلخورک (Gobiidae: Periophthalmus waltoni) (چکیده)