بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Milad Shademan


موارد یافت شده: 12

1 - Promoter methylation, transcription, and retrotransposition of LINE-1 in colorectal adenomas and adenocarcinomas (چکیده)
2 - Expression profile analysis of two antisense lncRNAs to improve prognosis prediction of colorectal adenocarcinoma (چکیده)
3 - CRISPR/Cas9 Knockout Strategies to Ablate CCAT1 lncRNA Gene in Cancer Cells (چکیده)
4 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
5 - Growth Rate of Equine Marrow- Derived Versus Fat- derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
6 - Cartilage-specific gene expression in equine mesenchymal stem cells in response to supplemented medium with growth factors (چکیده)
7 - The Effect of TGF- β3 on the in vitro Chondrogenic Differentiation of Equine Adipose -Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
8 - تمایز آزمایشگاهی سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب به منظور استفاده در درمان بیماری های اندام حرکتی (چکیده)
9 - آزمون قابلیت تمایز آزمایشگاهی سلول‌های بنیادی مزانشیمی استحصال شده از مغز استخوان اسب (چکیده)
10 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
11 - The effect of age on the chondrogenic differentiation potential of equine adipose-derived mesenchymal stem cells (چکیده)
12 - استحصال و نگهداری سلولهای بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب با هدف سلول درمانی (چکیده)