بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mohammad Hossein Farshidianfar


موارد یافت شده: 19

1 - Investigation of Microstructure and Wear Properties of Stellite 6 Laser Additive Manufactured Layers on Martensitic Stainless Steel Substrate (چکیده)
2 - مروری بر حضور روکش‌کاری لیزری در فرایندهای پوشش‌دهی، بازسازی و نمونه سازی قطعات (چکیده)
3 - Aluminum to copper dissimilar laser joint using stainless steel 316L bimetal (چکیده)
4 - تاثیر مد وابل بر خواص هندسی و متالورژیکی اتصال لبه ای در فرایند جوشکاری لیزر وابل (چکیده)
5 - Closed-loop control of microstructure and mechanical properties in additive manufacturing by directed energy deposition (چکیده)
6 - Closed-loop deposition of martensitic stainless steel during laser additive manufacturing to control microstructure and mechanical properties (چکیده)
7 - Dross formation modeling in the laser beam cutting process using energy-based and gas-based parameters (چکیده)
8 - Bispacer Multi-Stage Direct Contact Membrane Distillation System: Analytical and Experimental Study (چکیده)
9 - روکش کاری لیزری درسال های اخیر (چکیده)
10 - Physical-based methodology for prediction of weld bead characteristics in the Laser Edge Welding process (چکیده)
11 - تحلیل آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای فیزیکی بر ضخامت روکش حاصل از فرایند لیزری پره توربین بخار (چکیده)
12 - بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر (چکیده)
13 - اساس لیزر و کاربرد آن در صنعت روز (چکیده)
14 - Transverse vibration of fluid conveying carbon nanotubes embedded in two-parameter elastic medium (چکیده)
15 - Free Vibration of Thin-Walled Cylindrical Shells (چکیده)
16 - Vibration analysis of long cylindrical shells using acoustical excitation (چکیده)
17 - VIBRATION ANALYSIS OF DRUG DELIVERY CNTS USING TRANSFER MATRIX METHOD (چکیده)
18 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش دوم) (چکیده)
19 - چشم انداز فناوری نانو در مهندسی مکانیک (بخش اول) (چکیده)