بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: OMID GANJI


موارد یافت شده: 8

1 - Microstructural evolution and wear properties of chromium carbide coating formed by thermo-reactive diffusion (TRD) process on a cold-work tool steel (چکیده)
2 - INVESTIGATION OF CHROMIUM AND VANADIUM CARBIDE COATING FORMATION ON SKD11 AND T10 BY THERMO-REACTIVE DIFFUSION (TRD) METHOD (چکیده)
3 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
4 - تشکیل کاربید کروم روی فولاد ابزار 1545 با استفاده از فرایند نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) در شرایط مختلف و بررسی مشخصات آن (چکیده)
5 - Tribological properties of duplex coatings of chromium-vanadium carbide produced by thermo-reactive diffusion (TRD) (چکیده)
6 - On the formation and properties of chromium carbide and vanadium carbide coatings produced on W1 tool steel through thermal reactive diffusion (TRD) (چکیده)
7 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک لایه کاربید وانادیم و کاربید کروم تشکیل‌شده توسط اکسیدهای فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی TRD)) روی فولاد 1545/1DIN: (چکیده)
8 - Modeling and Optimization of Creep Behavior of Ni-Based Superalloys GTD-111 and IN-738LC Using Central Composite Design (چکیده)