بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Seyed Aliakbar Mansoori


موارد یافت شده: 10

1 - Modification of PSf Membrane Nanostructure Using Different Fabrication Parameters and Investigation of the CO2 Sepration Properties of PDMS-Coated PSf Composite Membranes (چکیده)
2 - Prediction of MEUF process performance using artificial neural networks and ANFIS approaches (چکیده)
3 - CO2 and H2 selectivity properties of PDMS/PSf membrane prepared at different conditions (چکیده)
4 - Fabrication or preparation and characterization of new modified MCM-41/PSf nanocomposite membrane coated by PDMS (چکیده)
5 - Synthesis and Characterization of Novel Modified SBA-15/PSF Nanocomposite Membrane Coated by PDMS for Gas Separation (چکیده)
6 - Effect of Synthesis Parameters on Structural Characteristics of Polysulfone Membrane and its Gas Separation Properties (چکیده)
7 - Gas Transport Behavior of Novel Modified MCM-48/ Polysulfone Mixedmatrix membrane Coated by PDMS (چکیده)
8 - Application of experimental design approach and artificial neural network (ANN) for the determination of potential micellar-enhanced ultrafiltration process (چکیده)
9 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
10 - بررسی تاثیر نقطه جوش انعقادکننده ها و دمای حمام انعقاد بر روی مشخصات ساختاری و گازتراوایی غشای هیبریدی پلی سولفون/پلی دی متیل سیلوکسان (چکیده)