بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ahmadreza montazerolghaem


موارد یافت شده: 16

1 - OpenAMI: Software-Defined AMI Load Balancing (چکیده)
2 - Design, implementation and performance evaluation of a proactive overload control mechanism for networks of SIP servers (چکیده)
3 - OpenSIP: Toward Software-Defined SIP Networking (چکیده)
4 - High Load Control Mechanism for SIP Servers (چکیده)
5 - بهبود کارایی پروتکلSIP در شرایط اضافه بار با استفاده از قابلیت مبتنی بر پنجره (چکیده)
6 - Sip Overload Control Testbed: Design, Building and Evaluation (چکیده)
7 - Overload Control in SIP Networks: A Heuristic Approach Based on Mathematical Optimization (چکیده)
8 - A Load-Balanced Call Admission Controller for IMS Cloud Computing (چکیده)
9 - Overload Mitigation Mechanism for VoIP Networks: A Transport Layer Approach Based on Resource Management (چکیده)
10 - Implementing state distribution model in asterisk server (چکیده)
11 - A load scheduler for SIP proxy servers: design, implementation and evaluation of a history weighted window approach (چکیده)
12 - پیاده سازی مکانیزمی کارا جهت کاهش اضافه ‏بار در شبکه‏های VoIP: رویکردی مبتنی بر لایه انتقال (چکیده)
13 - A Novel Load Scheduling for Session Initiation Protocol Networks (چکیده)
14 - An Overload Window Control Method Based on Fuzzy Logic to Improve SIP Performance (چکیده)
15 - High Load Diminution by Regulating Timers in SIP Servers (چکیده)
16 - Fuzzy logic overload control in Asterisk proxy (چکیده)