علوم و صنایع کشاورزی, سال (2005-12)

عنوان : ( کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی )

نویسندگان: رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدحسن شالچی طوسی , حسن عاقل , مجتبی طهمورث پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

/

کلمات کلیدی

/
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004268,
author = {ولی زاده, رضا and افتخارشاهرودی, فریدون and شالچی طوسی, محمدحسن and عاقل, حسن and طهمورث پور, مجتبی},
title = {کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1029-4791},
keywords = {/},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی
%A ولی زاده, رضا
%A افتخارشاهرودی, فریدون
%A شالچی طوسی, محمدحسن
%A عاقل, حسن
%A طهمورث پور, مجتبی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]