پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه, سال (2007-3)

عنوان : ( تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و پس‌از رسوبگذاری‌ سازند سرچشمه (آپسین زیرین) در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ - شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم سادات اخلاقی , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , مهدی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سرچشمه در جنوب آق دربند در شرقی ترین بخش حوضه رسوبی کپه داغ از رخنمون خوبی برخوردار است. این سازند بیشتر شامل سنگ آهکهای االیتی و فسیل دار همراه با میان لایه هایی از شیل و شیل آهکی است. کنتاکت زیرین این سازند با آهکهای االیتی و بیوکلستی سازند تیرگان و کنتاکت بالایی آن با شیلهای خاکستری رنگ سازند سنگانه به صورت همشیب است. از مجموع هشت برش چینه شناسی، ۲۳۵ نمونه از سنگ آهکها و شیلها برداشت شده است. به منظور تعبیر و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سنگهای سازند سرچشمه، ۱۹۰ مقطع نازک توسط میکروسکوپهای پلاریزان و کاتدولومینسانس مطالعه شده است. تغییرات جانبی و عمودی رخساره های سنگی نشان می دهد که سازند سرچشمه بویژه سنگهای آهکی آن در محیطهای پهنه جزر و مدی تا دریای باز و در یک رمپ کربناته کم عمق بر جای گذاشته شده اند. پس از رسوبگذاری، این سنگهای آهکی تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنتیکی مختلفی شامل سیمانی شدن، میکریتی شدن، باروینگ، نئومورفیسم، فشردگی، دولومیتی شدن، سیلیسی شدن، هماتیتی شدن، انحلال، و تشکیل رگه ها و شکستگی ها قرار گرفته است. این فرایندها در محیط دیاژنتیکی دریایی، متئوریک، مخلوط دریایی – متئوریک و تدفینی و در طی سه مرحله ائوژن، مزوژن و تلوژن صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, سازند سرچشمه, حوضه کپه داغ, آپسین زیرین, دیاژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1004426,
author = {اخلاقی, مریم سادات and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and نجفی, مهدی},
title = {تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و پس‌از رسوبگذاری‌ سازند سرچشمه (آپسین زیرین) در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ - شمال شرق ایران},
journal = {پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه},
year = {2007},
month = {March},
issn = {1684-3711},
keywords = {سازند سرچشمه، حوضه کپه داغ، آپسین زیرین، دیاژنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و پس‌از رسوبگذاری‌ سازند سرچشمه (آپسین زیرین) در ناحیه جنوب آق دربند، شرق حوضه رسوبی کپه داغ - شمال شرق ایران
%A اخلاقی, مریم سادات
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A نجفی, مهدی
%J پژوهشی دانشگاه اصفهان -علوم پایه
%@ 1684-3711
%D 2007

[Download]