دوازدهمین کنفرانس جهانی طیور , 2004-06-08

Title : Effect of different levels of crude protein and dietary electrolyte balance on performance and body cmposition of broiler chickens ( تاثیر سطوح مختلف پروتئین خام و الکترولیتهای جیره بر عملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005260,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Effect of different levels of crude protein and dietary electrolyte balance on performance and body cmposition of broiler chickens},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس جهانی طیور},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of different levels of crude protein and dietary electrolyte balance on performance and body cmposition of broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J دوازدهمین کنفرانس جهانی طیور
%D 2004

[Download]