کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10

Title : Effect of dietary levels of tallow and NSp degrading enzyme supplement on nutrient efficiency of broiler chickens ( تاثیر سطوح مختلف چربی دامی و مکمل انزیمی بر بهره وری مواد مغذی در جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005261,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Effect of dietary levels of tallow and NSp degrading enzyme supplement on nutrient efficiency of broiler chickens},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of dietary levels of tallow and NSp degrading enzyme supplement on nutrient efficiency of broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2004

[Download]