کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10

Title : Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens ( تاثیر فیتاز میکروبی بر عملکرد و قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه در جوجه های ماده گشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005263,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of microbial phytase on performance and apparent digestibility of amino acids in male broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2004

[Download]