کنفرانش سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2004-03-10

Title : Effect of probiotic adding into drinking water on performance and serum parameters of broiler chickens ( تاثیر پروبیوتیک در آب اشامیدنی بر عملکرد و فراسنجه های سرم جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005264,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Effect of probiotic adding into drinking water on performance and serum parameters of broiler chickens},
booktitle = {کنفرانش سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2004},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Effect of probiotic adding into drinking water on performance and serum parameters of broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانش سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2004

[Download]