نهمین سمپوزیوم اروپایی کیفیت گوشت و پنجمین سمپوزیوم کیفیت تخم مرغ , 2003-09-23

Title : The effect of dietary protein and lysine levels on broiler performance carcass characteristics and N excretion ( تاثیر پروتئین و لیزین جیره بر عملکرد، صفات لاشه و دفع ازت در جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005265,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {The effect of dietary protein and lysine levels on broiler performance carcass characteristics and N excretion},
booktitle = {نهمین سمپوزیوم اروپایی کیفیت گوشت و پنجمین سمپوزیوم کیفیت تخم مرغ},
year = {2003},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T The effect of dietary protein and lysine levels on broiler performance carcass characteristics and N excretion
%A Kermanshahi, Hassan
%J نهمین سمپوزیوم اروپایی کیفیت گوشت و پنجمین سمپوزیوم کیفیت تخم مرغ
%D 2003

[Download]