یازدهمین کنفرانس اروپایی طیور , 2002-09-06

Title : effect of enzyme supplementation on performance and nutrient digestbility of triticle and wheat based diets for broilers ( تاثیر مکمل آنزیمی برعملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی تریتیکاله و گندم در جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005271,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {effect of enzyme supplementation on performance and nutrient digestbility of triticle and wheat based diets for broilers},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس اروپایی طیور},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T effect of enzyme supplementation on performance and nutrient digestbility of triticle and wheat based diets for broilers
%A Kermanshahi, Hassan
%J یازدهمین کنفرانس اروپایی طیور
%D 2002

[Download]