کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس , 2002-04-10

Title : the effect of soluble NSP degrading enzye with different viscosities and triticle on broiler chickens ( تاثیرآنزیمهای تجزیه کننده ان اس پی محلول بر گندمهای با ویسکوزیته متفاوت و تریتیکاله در جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005274,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {the effect of soluble NSP degrading enzye with different viscosities and triticle on broiler chickens},
booktitle = {کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس},
year = {2002},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T the effect of soluble NSP degrading enzye with different viscosities and triticle on broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J کنفرانس سالیانه انجمن علوم دامی انگلیس
%D 2002

[Download]