دهمین سمچوزیوم اروپایی کیفیت گوشت طیور , 2001-09-09

Title : Betaine replacement for DL-Methionine in the performance of broiler chickens ( جایگزینی متیونین با بتائین بر عملکرد جوجه های گوشتی )

Authors: Hassan Kermanshahi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005275,
author = {Kermanshahi, Hassan},
title = {Betaine replacement for DL-Methionine in the performance of broiler chickens},
booktitle = {دهمین سمچوزیوم اروپایی کیفیت گوشت طیور},
year = {2001},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Betaine replacement for DL-Methionine in the performance of broiler chickens
%A Kermanshahi, Hassan
%J دهمین سمچوزیوم اروپایی کیفیت گوشت طیور
%D 2001

[Download]