سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: محسن دانشیار , حسن کرمانشاهی , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

آسیت جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005385,
author = {دانشیار, محسن and کرمانشاهی, حسن and , },
title = {تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیت جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر سندرم آسیت بر هیپوکسیای خونی و روند تغییرات آن با افزایش سن در جوجه های گوشتی
%A دانشیار, محسن
%A کرمانشاهی, حسن
%A ,
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]