دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف )

نویسندگان: موسی عربخانی نوبهار , رضا قربانی , مهدی پارسا , محمد بازوبندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کنترل مؤثر علف‌های هرز و موفقیت در کاهش رقابت آنها با گیاهان زراعی نیاز به تغییر اساسی در روش‌های رایج و توجه به مدیریت پایدار علف‌های هرز دارد. بر این اساس، مطالعه‌ای مزرعه‌ای در قالب آزمایش کرت‌های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سولاریزاسیون و بستر کاذب در کرت های اصلی و کنترل شیمیایی، آیش و گیاهان پوششی (شبدر برسیم ، خردل سفید ، سورگوم و چاودار) در کرت های فرعی بودند. نتایج نشان داد که کمترین میزان زیست توده و تراکم علف هرز سوروف به ترتیب مربوط به گیاه پوششی سورگوم و چاودار بود. تیمار بستر کاذب وگیاه پوششی چاودار دارای کمترین تراکم علف هرز سوروف بود.

کلمات کلیدی

, شبدر برسیم , خردل سفید , سورگوم, چاودار, مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005514,
author = {موسی عربخانی نوبهار and قربانی, رضا and پارسا, مهدی and محمد بازوبندی},
title = {اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف},
booktitle = {دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {شبدر برسیم ، خردل سفید ، سورگوم، چاودار، مالچ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر گیاهان پوششی، سولاریزاسیون و بستر کاذب بر بیوماس و تراکم علف هرز سوروف
%A موسی عربخانی نوبهار
%A قربانی, رضا
%A پارسا, مهدی
%A محمد بازوبندی
%J دومین همایش علوم علف‌های هرز ایران
%D 2008

[Download]