اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی , 2008-08-13

عنوان : ( اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر )

نویسندگان: جبار فلاحی , محمدتقی عبادی , رضا قربانی , محمدتقی آل ابراهیم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر

کلمات کلیدی

اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005537,
author = {فلاحی, جبار and عبادی, محمدتقی and قربانی, رضا and آل ابراهیم, محمدتقی},
title = {اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر},
booktitle = {اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی},
year = {2008},
location = {تالش, ايران},
keywords = {اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات خشکی و شوری بر شاخصه های جوانه زنی گیاه دارویی مریم گلی کبیر
%A فلاحی, جبار
%A عبادی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%A آل ابراهیم, محمدتقی
%J اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی
%D 2008

[Download]