دومین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , 2000-04-25

عنوان : ( بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد )

نویسندگان: هادی اسعدی , مهرناز راد , محمدرضا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005555,
author = {اسعدی, هادی and راد, مهرناز and امامی, محمدرضا},
title = {بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد},
booktitle = {دومین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران},
year = {2000},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط عوامل موثر در آلودگی های قبل و پس از جراحی با روشهای استریلیزاسیون و ضد عفونی در سالن جراحی دانشکده دامپزشکی مشهد
%A اسعدی, هادی
%A راد, مهرناز
%A امامی, محمدرضا
%J دومین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران
%D 2000

[Download]