اولین کنگره بین المللی (هفتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران , 2005-12-12

عنوان : ( برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005630,
author = {فرهنگ دوست, خلیل},
title = {برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی (هفتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برنامه ریزی و شبیه سازی جوشکاری رباتیک اتصالات رویهم ورقها در GMAW
%A فرهنگ دوست, خلیل
%J اولین کنگره بین المللی (هفتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2005

[Download]