هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال )

نویسندگان: ندا مهماندوست , رسول کدخدایی , محمدتقی حامدموسویان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق امکان استفاده از امواج فراصوت در غیرفعال ساختن آنزیم پکتین متیل استراز (PMC) در آب پرتقال مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، آب پرتقال تازه در چهار دمای 50، 60، 70 و 80 درجه سانتیگراد به مدت 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه در معرض امواج فراصوت با فرکانس ثابت 30KHz قرار داده شد و سپس فعالیت باقیمانده ی آنزیم پکتین متیل استراز اندازه گیری گردید. نتایج حاصله نشان داد که امواج فراصوت بطور قابل ملاحظه ای آنزیم PME را غیرفعال کردند. همچنین مشخص شد که اثر تخریبی امواج در دماهای پایین به مراتب بیش از دماهای بالا بود. محاسبات ترمودینامیکی غیر فعال شدن آنزیم دلالت بر آن داشت که واکنش مربوطه از نوع درجه ی اول بوده و پارامترهای آنتالپی و آنتروپی با دما و انرژی صوت تغییر کردند.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, پکتین متیل استراز, کاویتاسیون, فعالیت باقیمانده ی آنزیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005785,
author = {ندا مهماندوست and رسول کدخدایی and حامدموسویان, محمدتقی},
title = {بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، پکتین متیل استراز، کاویتاسیون، فعالیت باقیمانده ی آنزیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر امواج فراصوت بر روی آنزیم پکتین متیل استراز آب پرتقال
%A ندا مهماندوست
%A رسول کدخدایی
%A حامدموسویان, محمدتقی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]