هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , سمیرا امیدوار , سیدحسین نوعی باغبان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن یکی از روشهای نگهداری مواد غذایی است. از این روش بخصوص برای افزایش زمان ماندگاری میوه ها و سبزیجاتی که دارای آب زیاد هستند استفاده می گردد., زیرا آب مهمترین عامل در ایجاد فساد و رشد و فعالیت متابولیکی میکروارگانیسم ها می باشد. در این مطالعه پس از خشک نمودن برشهای سیب زمینی توسط توانهای مختلف مایکروویو و تبدیل آنها به پودرسیب زمینی, به بررسی تغییرات خواص این پودرها پرداخته شده است. برای نیل به این هدف, ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی بررسی گردیدند. در نتیجه آزمایشات مشخص شد که در توانهای بالای مایکروویو سرعت خشک شدن بیشتر و اثر سوء کمتری بر روی ترکیبات شیمیایی گذاشته می شود. همچنین طی آزمایشاتی معیین گردید که بهترین ماده بازدارنده برای جلوگیری از شرکت برشهای سیب زمینی در واکنشهای قهوه ای شدن, متابی سولفیت سدیم می باشد.

کلمات کلیدی

, مایکروویو, پودر سیب زمینی, ترکیبات شیمیایی, خشک کردن, واکنش قهوه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005790,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and سمیرا امیدوار and نوعی باغبان, سیدحسین},
title = {بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مایکروویو; پودر سیب زمینی; ترکیبات شیمیایی; خشک کردن; واکنش قهوه ای شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنشهای قهوه ای شدن و منحنی های خشک شدن برشهای سیب زمینی و میزان ترکیبات شیمیایی پودرهای سیب زمینی تولید شده توسط توانهای مختلف مایکروویو
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A سمیرا امیدوار
%A نوعی باغبان, سیدحسین
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]