هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی چگونگی افزایش زمان ماندگاری عدس با استفاده از فرآیند آب داغ )

نویسندگان: محمدتقی حامدموسویان , حسن برزنونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ارائه گزارشی از تحقیقات بعمل امده در خصوص چگونگی از بین بردن و نابود سازی تخم و لارو حشرات مزاحم درمحصول عدس جهت بالا بردن زمان ماندگاری با استفاده از آب داغ و در زمانی کوتاه است. دماهای مورد بررسی 60، 70، 80، 90، 100 درجه سانتی گراد می باشند. اثر دما همزمان برای اب مقطر خالص و همچنین مخلوط اب مقطر و نمک طعام (10 گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه ها بعد از انجام فرآیند بمدت3 سال نگهداری شده اند و موجود می باشند. محتوای پروتئین نمونه ها قبل و بعد از فرآیند ودر مورد نمونه هایی که مدت 3 سال از زمان فرآیند آنها می گذرد به روش ماکروکجلدال مورد بررسی قرار گرفته است. روابط بین دما و غلظت کلرید سدیم و زمان انجام فرآیند به وسیله یک نمودار 2 – بعدی نشان داده شده است. تغییرات شکل ظاهری نمونه ها بعد از انجام فرآیند ، توسط نرم افزارهای پردازش تصویر مورد بررسی قرار گرفته است. بهر حال، در همه حالتهای مورد بررسی در این پژوهش ، نتایج مشابهی از لحاظ نابودسازی تخم و لارو حشرات و افزایش زمان ماندگاری محصول تا 3 سال بعد از انجام فرآیند حاصل شده است. در نهایت دمای 70 و محلول اب خالص را به عنوان بهترین حالت پیشنهاد می کنیم.

کلمات کلیدی

, عدس, تخم و لارو حشرات, آب داغ, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005792,
author = {حامدموسویان, محمدتقی and حسن برزنونی},
title = {بررسی چگونگی افزایش زمان ماندگاری عدس با استفاده از فرآیند آب داغ},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عدس- تخم و لارو حشرات- آب داغ- پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی افزایش زمان ماندگاری عدس با استفاده از فرآیند آب داغ
%A حامدموسویان, محمدتقی
%A حسن برزنونی
%J هیجدهمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2008

[Download]