دومین کنگره بین المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران , 2007-12-10

عنوان : تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو ( تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو )

نویسندگان: مسعود طهانی , نیلگون ایرانی , مجتبی ایزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو با استفاده از روش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل، میزان مشارکت پارامترهای ابعادی مختلف را در تابع هدف نشان می دهد. میزان حساسیت تابع هدف نیز نسبت به تغییر پارامترهای ابعادی مشخص شده است. همچنین مدلهایی از مجموعه با تهیه و تحلیل شدند. نتایج Visual NASTRAN حدود بالا و پایین تلرانسی و بدترین مدلها از نظر تلرانسی در نرم افزار نشان می دهد که تلرانسهای انتخابی در محدودهی مطلوب میباشند.

کلمات کلیدی

, تحلیل تلرانسی , مجموعه شیطانک , کمربند ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005817,
author = {طهانی, مسعود and ایرانی, نیلگون and ایزدی, مجتبی},
title = {تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل تلرانسی - مجموعه شیطانک - کمربند ایمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تلرانسی مجموعه شیطانک کمربند ایمنی خودرو
%A طهانی, مسعود
%A ایرانی, نیلگون
%A ایزدی, مجتبی
%J دومین کنگره بین المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2007

[Download]