دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28

عنوان : ( حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , مرتضی پاکدامن , مجتبی صادقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قصد داریم برای معادلاتی که عموما در مسایل ارتعاشات غیرخطی ظاهرمی‏شوند( نظیر معادله متیو (Mathieu)، معادله هیل (Hill) ) یک جواب تقریبی مبتنی بر قدرت تقریب زنی شبکه‏های عصبی مصنوعی ارایه کنیم. روش متداول برای حل این معادلات با توجه به وجود پارامترهای خاص در آن، روشهای عددی و نیز روشهای مبتنی بر روش اختلال (Perturbation) است. در اینجا ابتدا به روش اختلال دامنه‏ای را برای پارامترهای معادله تعیین می‏کنیم که در این دامنه پاسخ معادله ناپایدار است، سپس برای مقادبر مختلف پارامترها در دامنه مذکور جواب معادله را با شبکه‏های عصبی تخمین می‏زنیم. در پایان با مثالهای عددی دقت روش را بررسی می‏کنیم.

کلمات کلیدی

, معادله متیو, معادله هیل, شبکه عصبی, الگوریتم بهینه‏سازی BFGS.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1005896,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and مرتضی پاکدامن and صادقیان, مجتبی},
title = {حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی},
booktitle = {دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معادله متیو، معادله هیل، شبکه عصبی، الگوریتم بهینه‏سازی BFGS.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل معادلات ارتعاشات غیرخطی با استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A مرتضی پاکدامن
%A صادقیان, مجتبی
%J دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
%D 2008

[Download]