اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال (1999-2) , صفحات (187-216)

عنوان : ( آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به دیدگاه دوگانه موجود در زمینه آثار حضور کارگران کشاورزی افغان بر جامعه کشاورزی ضرورت دارد آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی جامعه کشاورزی کمی شده و مورد بررسی قرار گیرد با توجه به یافته های این مطالعه به منظور حفظ امنیت و آرامش در روستاها جلوگیری از مفاسد اجتماعی و مسخ ارزشها و نیز سامناندهی نیروی کار کشاورزی خروج کامل کارگران کشاورزی افغانی و حانواده های انها از عرصه روستا امری ضروری است

کلمات کلیدی

, کارگران کشاورزی افغان , خراسان آثار اقتصادی و اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005973,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and دانشورکاخکی, محمود and قربانی, محمد},
title = {آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {1999},
month = {February},
issn = {1022-4211},
pages = {187--216},
numpages = {29},
keywords = {کارگران کشاورزی افغان ، خراسان آثار اقتصادی و اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A دانشورکاخکی, محمود
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 1999

[Download]