علوم و صنایع کشاورزی, سال (2002-2)

عنوان : ( مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران )

نویسندگان: سید صفدر حسینی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

n

کلمات کلیدی

m
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1005986,
author = {سید صفدر حسینی and قربانی, محمد},
title = {مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2002},
month = {February},
issn = {1029-4791},
keywords = {m},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران
%A سید صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2002

[Download]