علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2007-7)

عنوان : ( بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل )

نویسندگان: , محمدحسن راشدمحصل , زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل

کلمات کلیدی

;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006141,
author = {, and راشدمحصل, محمدحسن and زند and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {1028-3099},
keywords = {;},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقاومت فالاریس (Phalaris minor) به علف کش فنوکساپروپ – پارا – اتیل
%A ,
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2007

[Download]